Cường Vũ – Photographer

Kinh nghiệm 5 năm. Khả năng chụp ảnh, chỉnh sửa hình ảnh. Có thể đáp ứng các công việc liên quan đến chụp ảnh cưới phóng sự, chụp ảnh cưới ngoại cảnh, chụp sự kiện.