Mẫn Nguyễn – Camerman

Kinh nghiệm 5 năm. Khả năng quay phim, dựng phim, chụp ảnh. Có thể thực hiện các dự án phim cưới phóng sự, phim quảng cáo, phim tự giới thiệu, phim sự kiện…