Nam Nguyễn – Camerman

Kinh nghiệm 4 năm. Khả năng quay phim, dựng phim. Có thể đáp ứng các yêu cầu quay phim cưới phóng sự, quay MV ca nhạc, viral clip, quảng cáo, phim ngắn.