Việt Trần – Cameraman

Kinh nghiệm 12 năm. Khả năng quay phim, chụp ảnh, dựng phim, chỉnh sửa hình ảnh. Có thể đáp ứng các công việc quay phim về mảng phóng sự cưới, phóng sự sự kiện, viral clip…