PHIM CƯỚI CỐT TRUYỆN

Dragon Films tham gia từ công đoạn chuẩn bị ý tưởng, lắng nghe câu chuyện của cặp đôi để triển khai thành kịch bản quay phim. Nội dung quay phim kể lại hành trình tình yêu của cặp đôi. Bao gồm ấn tượng đầu tiên của cặp đôi, những kỷ niệm lúc mới quen nhau cho đến hiện tại, các sự kiện đáng nhớ trong thời gian yêu nhau.