PHIM CƯỚI PHÓNG SỰ

Dragon Films sẽ tham gia quay phim xuyên suốt trong ngày Tổ Chức Đám Cưới bao gồm Lễ Cưới, Tiệc Cưới và cả Lễ Cưới Trong Nhà Thờ, Lễ Hằng Thuận trong chùa theo yêu cầu của từng gia đình. Bắt đầu quay từ khâu chuẩn bị của Cô Dâu, Chú Rể và gia đình cho đến các diễn biến chính của buổi lễ. Sau khi hoàn thành quay phim sẽ tiến hành biên tập, dựng phim cưới và lồng nhạc hoàn chỉnh với thời lượng từ 4-5 phút nếu quay với 01 máy, hoặc từ 8-10 phút nếu quay với 02 máy.